Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018. 28-02-2018
Ngày 27/02/2018, Trung tâm Phục vụ Sinh viên - Đại học Huế đã tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất, nhằm phát huy truyền thống từ phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Xem chi tiết...