TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN – ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NỘI TRÚ NĂM HỌC 2016 – 2017 23-03-2017
     Công tác quản lý sinh viên nội trú của Trung tâm Phục vụ Sinh viên trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, đảm bảo vấn đề phục vụ sinh viên nội trú... Xem chi tiết...