trung-tam-pvsv-dai-hoc-hue-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong
Thực hiện công văn số 1529/BGD&ĐT – CTHSSV ngày 14/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 473/ ĐHH – CTHSSV ngày 24/4/2017 của Đại học Huế về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017. Xem chi tiết...
giai-bong-chuyen-sinh-vien-noi-tru-dai-hoc-hue-lan-vi
Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/042017) và ngày Quốc tế lao động 01/05/2017.Nhằm phát huy phong trào TDTT và tinh thần đoàn kết giao lưu trong sinh viên các khu nội trú.Trung tâm PVSV - Đại học Huế tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên nội trú  Đại học Huế lần thứ VI năm 2017 vào hai ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2017. Xem chi tiết...
dai-hoi-chi-doan-trung-tam-pvsv-dai-hoc-hue-lan-iv-nhiem-ky-2017-2019
Ngày 30/03/2017, Chi đoàn Trung tâm PVSV – Đại học Huế long trọng tiến hành Đại hội Chi đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019. Xem chi tiết...
trung-tam-pvsv-dhh-tham-du-giai-cau-long-lan-thu-viii-nam-2016
Thực hiện chương trình công tác năm học 2016-2017, nhằm thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội Nhân dân việt Nam và ngày Quốc phòng toàn đân 22/12, Công đoàn Đại học Huế tổ chức giải cầu lông CB,VC.LĐ Đại học Huế lần thứ VIII từ ngày 10/11 – 13/11/2016, tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế. Trung tâm PVSV đã tham dự giải cầu lông lần thứ VIII do Công đoàn Đại học Huế tổ chức. Xem chi tiết...