chi-bo-trung-tam-pvsv-dhh-to-chuc-dai-hoi-chi-bo-nhiem-ky-2017-2020
Chiều ngày 26/10/2017, Chi bộ Trung tâm PVSV thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017 và xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ 2017 – 2020, bầu Chi ủy Chi bộ, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm. Xem chi tiết...
trung-tam-pvsv-dai-hoc-hue-to-chuc-tap-huan-cong-tac-pccc-nam-2017
Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội. Xem chi tiết...
trung-tam-phuc-vu-sinh-vien-dai-hoc-hue-phat-dong-chien-dich-don-dep-ve-sinh-moi-truong-phong-chong-bech-sot-xuat-huyet-nam-2017
Căn cứ công văn số 2286/SYT-NVY  ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết  năm học 2017;  Xem chi tiết...
trung-tam-pvsv-dai-hoc-hue-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong
Thực hiện công văn số 1529/BGD&ĐT – CTHSSV ngày 14/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 473/ ĐHH – CTHSSV ngày 24/4/2017 của Đại học Huế về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017. Xem chi tiết...
giai-bong-chuyen-sinh-vien-noi-tru-dai-hoc-hue-lan-vi
Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/042017) và ngày Quốc tế lao động 01/05/2017.Nhằm phát huy phong trào TDTT và tinh thần đoàn kết giao lưu trong sinh viên các khu nội trú.Trung tâm PVSV - Đại học Huế tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên nội trú  Đại học Huế lần thứ VI năm 2017 vào hai ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2017. Xem chi tiết...
dai-hoi-chi-doan-trung-tam-pvsv-dai-hoc-hue-lan-iv-nhiem-ky-2017-2019
Ngày 30/03/2017, Chi đoàn Trung tâm PVSV – Đại học Huế long trọng tiến hành Đại hội Chi đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019. Xem chi tiết...
trung-tam-pvsv-dhh-tham-du-giai-cau-long-lan-thu-viii-nam-2016
Thực hiện chương trình công tác năm học 2016-2017, nhằm thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội Nhân dân việt Nam và ngày Quốc phòng toàn đân 22/12, Công đoàn Đại học Huế tổ chức giải cầu lông CB,VC.LĐ Đại học Huế lần thứ VIII từ ngày 10/11 – 13/11/2016, tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế. Trung tâm PVSV đã tham dự giải cầu lông lần thứ VIII do Công đoàn Đại học Huế tổ chức. Xem chi tiết...